İstifadan sonra başka yerde işbaşı yapana kötü haber

İHA

Tam 4 sene boyunca çalıştığı iş yerinden istifa eden işçi, ertesi gün başka bir yerde mesaiye başladı.

Tüm görüşmelerine rağmen kıdem ve ihbar tazminatı alamayan işçi, İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu.

Davacı işçi; çalışması boyunca fazla mesai yaptığını, yıllık izinlerini kullanmadığını, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde dahi çalışmaya devam ettiğini ancak hak ettiği ücretlerin ödenmediğini savundu.

Mahkeme: İşveren haksız

Davalı şirket avukatı ise davacının işveren nezdinde asgari ücretle çalıştığını, başka bir iş yerinde iş bulması nedeniyle istifa ederek kendi isteği ile işten ayrıldığını, iddia ettiği gibi fazla mesai yapmadığını savunarak davanın reddini talep etti.

Mahkeme; davacının iş akdinin davalı işveren tarafından haksız nedenle feshedildiğine hükmetti.

Yargıtay araya girdi

Davacının kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin alacağı taleplerinin kabulüne, davacı tarafından ispatlanamayan fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil ücreti taleplerinin reddine karar verildi.

Kararı her iki taraf avukatı da temyiz edince, devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal karar

Emsal kararda; davacının iş akdinin nasıl sona erdiğine ilişkin bir açıklama yapmadığı, davalının ise davacının başka yerde iş bulduğu için işi kendi isteğiyle bıraktığını savunduğu hatırlatıldı.

Kararda şöyle denildi:

“Kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken…”

Feshe ilişkin dinlenen tanık beyanlarına göre davacı tanıklarından birinin davacı ile aynı iş yerinde çalışmasının bulunmadığı, diğer davacı tanığının ise davacının iş akdinin sona ermesinden önce davalı iş yerindeki çalışmasının sona erdiği anlaşılmıştır. Davalı tanıklarının ise davalının savunmasını doğrular şekilde beyanda bulundukları, dosya arasında bulunan hizmet döküm cetveli incelendiğinde davalı iş yerinde iş akdi ayın 10’unda sona eren davacının ayın 11’inde dava dışı başka bir iş yerinde işe girişinin yapıldığının görüldüğü ortadadır. Ayrıca yine dosya içinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu işten ayrılış bildirmesinde davacının işten çıkış nedeninin Kod 3 (işçinin iş akdini haklı neden olmadan feshi – istifa) olarak gösterildiği anlaşılmakla davacının işi kendi isteğiyle bıraktığının kabulüyle kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir