Temettü Nedir? Temettü Nasıl Alınır? İşte 6 Soruda Temettü Yatırımı Hakkında Merak Edilenler

Uzun vadeli yatırım stratejisini tercih eden borsa yatırımcılarının vazgeçilmezi ‘temettü ödemeleridir.’ Şirketlerin bilançolarını açıkladıktan sonra yıllık kârlılıklarına göre hissedarlarına dağıttı temettü oranları ve temettü tarihleri hisse alım satımlarını büyük ölçüde etkilemektedir. Peki, yatırımcıların dikkatle takip ettiği finansal tabloları ve bilançoları izleyerek değerlendirdiği temettü nedir? Temettü nasıl alınır? Şirketler neden temettü dağıtır? 

İşte, detaylar…

1. Temettü Nedir?

Temettü, aynı zamanda kâr payı olarak da bilinir. Temettü, bir şirketin net kârından şirket ortaklarına dağıtılmasıdır. Pay dağıtımı, nakit ya da hisse senedi şeklinde yapılabilir. 

Bir başka ifadeyle temettü, her bir ortağın sahip olduğu hisse senedi miktarına göre belirlenen bir ortaklık hakkıdır.

2. Temettü Oranı Nedir?

Yatırımcılar için dikkatle takip edilmesi gereken bir faktörlerden biri temettü oranıdır. Temettü oranı, şirketin net karına, dönemsel performansına, büyümesine ve kazançlarına göre değişebilir. 

Temettü oranı, hisse başına düşen temettü miktarının hisse fiyatına bölünmesidir. Temettü oranı, hisse fiyatlarını da etkileyebilir. Temettü oranı yüksek olan şirketler, yatırımcıların ilgisini çekebilir ve bu durum hisse fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.

3. Temettü Yatırımı Riskli midir?

Temettü tatırımı, uzun vadeli ve riskli yatırım türleri arasında gösterilebilir!

Bildiğiniz gibi borsa yatırımları genel olarak uzun vadeli yatırım araçlarıdır. Şirketler, dönemsel veya yıllık olarak temettü dağıtabilir. Aynı zamanda riskli bir yatırım aracı olan, temettü yatırımlarının en önemli riski; kimi şirketlerin temettü ödemelerinin düzenli olmamasıdır. Ayrıca şirketlerin temettü oranı düşük olabilir ya da şirketin kârlılığı düşebilirse bu durum da temettü oranı olumsuz yönde etkilenebilir.

4. Temettü Neden Dağıtılır?

Şirketin yönetim kurulu tarafından alınan kararlar neticisinde, çoğunlukla kazanca bağlı olarak belirlenen temettü ödemeleri düzenli bir şekilde gerçekleştirilir. Temettü, şirketin kârlılığının ve finansal istikrarının bir kanıtı olarak değerlendirilebilir. 

Şirketler, temettü ödemesi öncesi kazançlarını farklı alanlarda da değerlendirebilirler. Örneğin yatırımlar, yatırım büyümesi, borç ödemesi ya da diğer giderleri karşılayarak net kârla büyüme elde etmeyi hedefleyebilirler. Fakat birçok şirket hissedarlarının memnuniyetini sağlamak ve hisse senetlerinin değerini yükseltmek maksadıyla düzenli temettü ödemesi yapmayı tercih eder. Bu durum hisse senedi fiyatlarını da etkiler.

Temettü dağıtımı ile bir şirketin düzenli temettü ödemeleri yapması, şirketin finansal gücü ve sağlamlığına dair önemli bir gösterge olarak kabul edilir.

İşte tam da bu noktada temettü ödemeleri sadece hissedarlara getiri sağlamakla kalmaz; aynı zamanda şirketin sağlıklı finansal durumunu göstererek hisse senedi fiyatlarını da olumlu yönde etkiler. Dolayısıyla, temettü ödemeleri hem şirketler hem de hissedarlar için önemli bir araç olabilir.

5. Şirketler Temettü Miktarını Nasıl Belirler?

Temettü miktarı, şirketin net kârına ilişkin bir veri olsa da bu miktarı etkileyen bazı faktörler vardır. Bunlar kabaca: 

  • Şirketin Finansal Durumu: Şirketlerin temettü ödemesi yapabilmesi için kârlı olması ve nakit akışının yeterli olması gerekir. 

  • Şirketi Büyüme Stratejileri: Şirketler büyüme stratejileri doğrultusunda kârlarının bir kısmını yatırım amacıyla değerlendirebilirler. Bu da temettü oranını düşürebilir. 

  • Şirketin Borçluluk Durumu: Şirketlerin nakit akışını sağlamak ve borçlarını ödemek için kârlarının bir kısmını kullanmaları söz konusu olabilir. Bu da şirketlerin temettü ödemesini azaltması, hatta kesmesi anlamına gelebilir. 

  • Piyasa Koşulları olarak ele alınabilir.

6. Temettü Nasıl Alınır?

Bireylerin, temettü elde etme veya bu haktan yararlanma hakkı kazanabilmesi için hisse senedi sahibi olmaları gereklidir. Sahip olunan hisse senetleri, bireylere şirket ortaklığı sağlar ve bu ortaklık, temettü ödeme gününde temettü hakkını kazanmalarına olanak tanır. 

Şirketin temettü dağıtım tarihi, genel kurulun onayını takiben hissedarlara ilan edilir. Temettü dağıtımının gerçekleştirileceği günün sabahına kadar, o şirketin hissesine sahip olan hissedarlar temettü dağıtımına dahil olabilirler. Temettü miktarı, nakit olarak ve otomatik bir şekilde, temettü dağıtımını yapacak olan şirketin hissedarlarının yatırım hesaplarına aktarılır. Eğer temettü bedelsiz hisse şeklinde dağıtılacaksa, bu durumda da hisse senetleri hissedarın yatırım hesabına direkt olarak aktarılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir